สิ่งอำนวยความสะดวก

สระว่ายนํ้า (TEMPORALY CLOSED)

Opening hours : 07:00 hrs. – 19:00 hrs.